تاریخ گیتی – برگه 20 – گيتی نگار
خانه / تاریخ گیتی (صفحه 20)

تاریخ گیتی

اولین خیابانی که در تهران آسفالت شد

3998274_651

اولین خیابان آسفالته تهران

توضیحات بیشتر »

کامیون حمل کوکاکولا ۱۹۰۹

4042986_788

کامیون حمل کوکاکولا

توضیحات بیشتر »

تنها قابی که هیتلر در آن مهربان بود/ ۱۹۳۰

4042980_555

عکسی تاریخی از هیتلر

توضیحات بیشتر »

سلمانی صلواتی در جبهه ها

4074967_565

سلمانی صلواتی در جبهه ها

توضیحات بیشتر »

تصویر ماشین همسر سرکنسول انگلیس در جاده قزوین_تهران سال ۱۳۰۵

4074959_144

ماشین همسر سرکنسول انگلیس در جاده قزوین_تهران  

توضیحات بیشتر »

فروشندگان گوشت و سبزی در دوره قاجار

4074958_486

فروشندگان گوشت و سبزی در دوره قاجار

توضیحات بیشتر »

میدان نقش جهان اصفهان در سال ۱۳۰۶

4074956_663

میدان نقش جهان اصفهان

توضیحات بیشتر »

تصویری از جاده چالوس زمانی که خاکی بود.

4267625_813

جاده چالوس

توضیحات بیشتر »

موشک باران تهران و پناه بردن مردم به پناهگاه در سال ۱۳۶۶

4284756_258

موشک باران تهران و پناه بردن مردم به پناهگاه در سال ۱۳۶۶

توضیحات بیشتر »

جگرکی در تهران سال ۱۳۳۲

4284754_250

جگرکی در تهران سال ۱۳۳۲

توضیحات بیشتر »